Belangrijke regels

Herstructureringskandidaten

Ook in Klik voor Wonen krijgen huurders van de corporaties die hun woning moeten verlaten in verband met sloop, voorrang op andere woningzoekenden.

Nieuwe herstructureringskandidaten
Bij een nieuwe herstructureringskandidaten wordt eerst gekeken of deze huurder een eigen inschrijving heeft. Zo ja, dan wordt er in deze inschrijving een vinkje gezet en de einddatum en de contractdatum ingevuld. Heeft de herstructureringskandidaten geen eigen inschrijving, dan wordt er door de corporatie een nieuwe inschrijving aangemaakt en de herstructureringscode met de eind- en contractdatum ingevuld. Er hoeft er niet betaald te worden voor deze inschrijving.

Verlengen van de inschrijving
Als er een herstructureringscode in de inschrijving staat, zal het systeem geen verlenging aanmaken. Dus ook als er een code in de ‘eigen’ inschrijving staat, hoeft de woningzoekende niet te verlengen, maar loopt de inschrijving gewoon door.

De inschrijving na woning accepteren
Zodra een herstructureringskandidaat een huurcontract tekent vervalt de herstructureringscode in de inschrijving. De inschrijving wordt wel uitgeschreven, maar in het begin van de daarop volgende maand wordt de uitschrijving weer ongedaan gemaakt (dat kan niet direct ivm de rapportages vanuit het woningzoekendensysteem). Vanaf het moment dat de herstructureringscode eraf is, moet de inschrijving ook weer worden verlengd.

Voorrang herstructureringskandidaten
Als u vanwege herstructurering moeten verhuizen krijgt u in de meerste plaatsen absolute voorrang binnen de eigen gemeente.
Voor de herstructureringskandidaten van Thuisvester geldt dat zij voorrang krijgen binnen het bezit van Thuisvester, ongeacht de gemeente.

Echter, sinds 1 januari 2016 geldt de wet 'Passend toewijzen', dus het kan zijn dat woningzoekenden uit 'voorrangsgroep 1' voorgaan, omdat u tot 'voorrangsgroep 2' behoort. Binnen 'voorrangsgroep 2' komt u dan wel weer bovenaan. 

U hebt in alle modules voorrang, maar per module zijn er wel kleine verschillen.

Optiemodel
U mag 5 opties nemen. Als u een optie neemt, komt u bovenaan in de optierij. Bij een herstructureringskandidaat wordt er dus geen rekening gehouden met de optieneemdatum. Als er meerdere herstructureringskandidaten dezelfde optie nemen, dan wordt de volgorde bepaald door a.) de einddatum en b.) de contractdatum. Dus iemand die eerder moet verhuizen, komt hoger in de optierij. Zijn er herstructureringskandidaten met een zelfde einddatum, dan wordt de volgorde bepaald door de contractdatum. De huurder die langer in het sloopcomplex woont, gaat voor op de anderen die er minder lang wonen.

Aanbodmodel
Als u een reactie plaatst, komt u bovenaan in de reactierij. Als er meerdere herstructureringskandidaten dezelfde reactie geven, dan wordt de volgorde bepaald door a.) de einddatum en b.) de contractdatum. Dus iemand die eerder uitverhuisd moet zijn, komt hoger in de reactierij. Zijn er herstructureringskandidaten met een zelfde einddatum, dan wordt de volgorde bepaald door de contractdatum. De huurder die langer in het sloopcomplex woont, gaat voor op de anderen die er minder lang wonen.

Lotingmodel
Bij een woning in de lotingmodule wordt er eerst geloot tussen de herstructureringskandidaten die een reactie hebben geplaatst. Dus zijn er vijf reacties van herstructureringskandidaten, dan worden zij door loting op de plaatsen 1 t/m 5 gezet. Hierbij wordt niet gekeken naar de einddatum en de contractdatum.

Direct te huurmodel
Bij een woning in de Direct te huurmodule mag degene die als eerste reageert de woning gaan bekijken. Dat is altijd zo, ook als er een herstructureringskandidaten een reactie plaats. Pas wanneer de eerste kandidaat van de woning afziet, komen de herstructureringskandidaten op volgorde van eind- en contractdatum aan de beurt.

Herstructureringskandidaten zoeken zelf maar de corporaties monitoren wel het zoekgedrag van de kandidaten. Een half jaar voor de einddatum gaan de corporaties zelf met /voor de kandidaat een woning zoeken.