Belangrijke regels

Hennep, overlast of bedreiging en vuurwerk

Hennep
Als er bij u hennep in de woning (of berging) wordt geconstateerd, wordt u altijd (al dan niet vrijwillig) ontruimd. U komt op de Controlelijst van Klik voor Wonen. Als er een inschrijving is of komt, dan wordt deze geblokkeerd voor een periode van drie jaar. De blokkade wordt direct na de constatering van hennep in de inschrijving gezet. Als de ontruiming via een gerechtelijk vonnis moet worden afgedwongen en u dus nog een tijd in de woning verblijft, dan gaat de blokkade termijn van drie jaar op het moment van vertrek uit de woning in. De blokkade en de einddatum van de blokkade worden in de inschrijving vermeld en u krijgt automatisch bericht van de blokkade.
Als u vanwege hennep bent ontruimd krijgt u in uw inschrijving ook de code ‘Laatste kans-kandidaat’. Dat wil zeggen dat u na de blokkadeperiode wel weer opnieuw woonruimte kunt huren, maar dat er bij het huurcontract een aanvullende overeenkomst wordt gesloten, waarin duidelijk staat aangegeven, dat bij een volgende overtreding er direct ontruiming volgt en dat het daarna niet meer mogelijk is om via Klik voor Wonen woonruimte te huren.
De meerderjarige inwoners komen ook op blokkade, dus ook als zij elk een eigen inschrijving vanuit het adres hebben.

Overlast of bedreiging
Als u i.v.m. overlast wordt ontruimd, wordt uw inschrijving gedurende de ontruimingsperiode geblokkeerd. De corporatie waarbij de ontruiming plaatsvindt, mag beslissen om u in de toekomst niet meer te huisvesten. De Toetsingscommissie beslist of er een langdurige blokkade (van drie jaar) volgt, of dat u wel als woningzoekende andere woonruimte mag huren bij de andere corporaties.
Als u vanwege overlast wordt ontruimd, krijgt u in uw inschrijving ook de code ‘Laatste kans-kandidaat’. Dat wil zeggen dat u na de blokkadeperiode wel weer opnieuw woonruimte kunt huren, maar dat er bij het huurcontract een aanvullende overeenkomst wordt gesloten, waarin duidelijk staat aangegeven, dat bij een volgende overtreding er direct ontruiming volgt en dat het daarna niet meer mogelijk is om via Klik voor Wonen woonruimte te huren.

Vuurwerk
Als er bij u (grootschalig of commercieel) vuurwerkopslag in de woning (of berging) wordt geconstateerd, wordt u altijd (al dan niet vrijwillig) ontruimd. U komt op de Controlelijst van Klik voor Wonen. Als er een inschrijving is of komt, dan wordt deze geblokkeerd voor een periode van drie jaar. De blokkade wordt direct na de constatering van vuurwerk in de inschrijving gezet. Als de ontruiming via een gerechtelijk vonnis moet worden afgedwongen en de bewoner dus nog een tijd in de woning verblijft, dan gaat de blokkade termijn van drie jaar op het moment van vertrek uit de woning in. De blokkade en de einddatum van de blokkade worden in de inschrijving vermeld en de woningzoekende krijgt automatisch bericht van de blokkade.