Belangrijke regels

Huurschuld of andere vorderingen

Blokkade van uw inschrijving bij huurschuld of andere vorderingen
Als u een (forse) huurschuld of andere vordering bij een woningcorporatie heeft, kunt u tijdelijk geen andere woning huren. U komt op de Controlelijst van Klik voor Wonen. Als u ingeschreven staat of zich inschrijft als woningzoekende, wordt uw inschrijving geblokkeerd. Ook als blijkt dat u een huurschuld heeft bij een andere verhuurder (niet zijnde de deelnemers van Klik voor Wonen) wordt uw inschrijving geblokkeerd. Een blokkade in uw inschrijving betekent dat u niet kunt reageren op geadverteerde woningen en geen optie(s) kunt nemen. U kunt wel via 'Mijn Pagina' uw gegevens actueel houden en uw inschrijving verlengen. Tijdens de blokkade van uw inschrijving, bouwt u wel inschrijfduur op.

Opheffen van de blokkade in uw inschrijving
De blokkade wordt opgeheven zodra 2/3 van de schuld is afbetaald én er een goedlopende betalingsregeling is. Zodra de blokkade is opgeheven, kunt u weer opties nemen en gaan reageren op geadverteerde woningen. Bij een aantal deelnemers van Klik voor Wonen kunt u dan direct een woning gaan huren (als u de eerste kandidaat in de wachtrij bent). Enkele corporaties verhuren u pas een woning als de volledige schuld is afbetaald.

Voor het huren van een andere woning gelden per corporatie de volgende regels
Bij AlleeWonen, Laurentius, WonenBreburg, Woonstichting Etten-Leur en WSG geldt de 2/3 aflossing. U kunt dus al bij hen een woning huren zodra de blokkade in uw inschrijving is opgeheven.
Bij Woonkwartier geldt dat de schuld volledig moet zijn afbetaald voordat zij een huurcontract met u overeenkomen.

WSNP
Als u in de WSNP zit i.v.m. huurschuld, moet u 2 van de 3 jaar WSNP hebben doorlopen. Daarnaast moet er een akkoord van de bewindvoerder zijn waaruit blijkt dat een 'schone lei' verklaring wordt verwacht en de bewindvoerder moet u toestemming geven om te mogen verhuizen.

Als u een schone lei verklaring heeft moet u deze uploaden in Klik voor Wonen maar ook aanleveren bij de corporatie waar u de schuld heeft. Zij nemen deze in behandeling en indien van toepassing worden u schulden dan kwijtgescholden.

Recente huurschuld of andere vorderingen
U wordt meestal bij een recente (huur)schuld niet direct op blokkade gezet. Ter controle vragen wij bij een woningaanbieding altijd om een 'verhuurdersverklaring'. Ook controleren de aanbiedende corporaties in hun eigen huuradministratie of er intussen sprake is van een achterstand/schuld. In dat geval kan de aanbieding worden ingetrokken.
(of wordt in overleg met de afdeling huurincasso bepaald of u een andere woning mag huren.)