Belangrijke regels

Uw mogelijkheden zijn afhankelijk van uw inkomen/leeftijd/huishouden

Inkomen
De corporaties zijn verplicht om woningen met een huurprijs tot € 710,68 (prijspeil 01-01-2017) te verhuren aan huishoudens met een inkomen tot en met € 36.165 (prijspeil 01-01-2017).

Huishoudens met een inkomen tussen € 36.166 en € 44.658 kunnen in sommige gevallen een corporatiewoning gaan huren met een huurprijs tussen € 592,55 en € 710,68 (prijspeil 01-01-2017).
Dit gebeurt dan in het kader van de 10%-regeling. Elke deelnemende corporatie binnen Klik voor Wonen besluit individueel of en in welke mate men de 10%-regeling voor dit doel kan aanwenden.

Bij de verhuring van vrije sectorwoningen geven de corporaties bij elke advertentie aan, welke inkomensgrens er voor de betreffende woning geldt.

Leeftijd
De minimum leeftijd om een woning te huren is 18 jaar. Voor woningzoekenden jonger dan 18 jaar, maar met een kind geldt geen leeftijdsgrens. Voor seniorenwoningen dient de hoofdhuurder minimaal 55 jaar te zijn.

Huishoudsamenstelling
Eer zijn geen vaste regels voor de huishoudgrootte, maar elke corporatie kan bij een woningadvertentie aangeven welke eisen er aan de huishoudsamenstelling worden gegeven.
Bij voorbeeld bij een 55+ woning, kan men stellen dat daar geen huishoudens met kinderen onder de 18 jaar naar toe mogen. Als u reageert op een woning, maar niet voldoet aan deze criteria, dan wordt de woning niet aan u aangeboden.

Zorgindicatie
Voor aanleun- en zorgwoningen hebt u voor een aantal complexen een Wmo-, zorg- of CIZ-indicaties nodig. Zie daarvoor onder aanleun- en zorgwoningen.

Binding aan een woonplaats
Binnen Klik voor Wonen gelden in principe geen bindingscriteria. Echter, in enkele gevallen maakt de lokale situatie op de woningmarkt het geven van voorrang aan woningzoekenden met binding aan een bepaalde woonplaats noodzakelijk. Op dit moment gelden alleen bindingscriteria voor enkele starterscomplexen van Woonkwartier in Hoeven en Oud Gastel.