Belangrijke regels

Als u spijt hebt van huren nieuwe woning

U kunt na het tekenen van het huurcontract om verschillende redenen spijt hebben van deze beslissing. U kunt zich als spijtoptant melden bij de betreffende corporatie.

Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, krijgt u de oude inschrijfduur terug.
De ondertekening van de huurovereenkomst is niet langer dan 2 à 3 maanden geleden.

Als u nog niet bent verhuisd naar de nieuwe woning: u moet zich binnen vier weken na goedkeuring van het verzoek opnieuw hebben ingeschreven. De corporatie past daarna de inschrijfdatum aan en zet deze op de oorspronkelijke inschrijfdatum.

Als u al verhuisd bent naar de nieuwe woning: u moet zich binnen vier weken na goedkeuring van het verzoek opnieuw hebben ingeschreven. De corporatie past daarna de inschrijfdatum aan en zet deze op de oorspronkelijke inschrijfdatum. Bovendien moet u binnen 6 maanden andere woonruimte hebben geaccepteerd, anders wordt de inschrijfdatum weer aangepast aan nieuwe aanmelddatum.

Als u als spijtoptant wordt aangemerkt, krijgt u de oude inschrijfdatum terug.
Het is echter niet mogelijk om de opties die u voorheen had weer terug te zetten. Die blijven dus vervallen.