Uitleg modellen

Kenmerken van het Aanbodmodel

- U reageert zelf op de woning.

- Een woning in het aanbodmodel staat drie kalenderdagen op onze website.

- De volgorde wordt alleereerst bepaald door de wettelijke regels rondom passend toewijzen.
   en binnen dit Passend Toewijzen, bepaalt uw inschrijfduur uw plaats in de reactierij *).

- Zodra u gereageerd hebt, ziet u uw plaats in de reactierij.

- U mag in totaal drie reacties op geadverteerde woningen geven.

- Per woning kunt u één reactie geven.

- U mag tussentijds een reactie te veranderen of verwijderen.

- U ziet, na het verstrijken van de advertentieperiode, uw definitieve plaats bij 
  Mijn Pagina -> Mijn reacties ->In behandeling.


*) Er zijn twee uitzonderingen:

• Kandidaten met een vast huurcontract, die een corporatie-sloopwoning moeten verlaten (herstructureerders), krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Dat geldt niet voor woningzoekenden die antikraak wonen of in een te slopen woning van een andere eigenaar. De voorrang geldt alleen voor woningen in de gemeente van herstructurering.

• Voor sommige gelijkvloerse woningen in Breda geldt voorrang voor woningzoekenden met een Wmo-of Zorgindicatie. Dit staat in de advertentie vermeld.