Regelgeving

Passend Toewijzen

Sinds 1 januari 2016 zijn alle woningcorporaties verplicht hun huurwoningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat een woningzoekende een huurwoning krijgt aangeboden, waarvan de huurprijs past bij het (huishouden)inkomen. Door passend toe te wijzen, blijft huren betaalbaar en krijgen huurders een woning met een huurprijs die past bij hun inkomen.

Woningen die passen bij jouw inkomen en gezinsgrootte
Als je inlogt op ‘Mijn Klik voor Wonen’, dan vind je onder de button 'Passend aanbod' de woningen waarop jij mag reageren. Je moet uiteraard wel zorgen dat de gegevens over je inkomen en huishoudgrootte bijgewerkt en goed zijn.

Informatie bijgewerkt en goed

Ben je eerste kandidaat voor een woning, dan controleert de woningcorporatie deze gegevens. Als deze niet kloppen, dan kan de corporaties je geen woning aanbieden.

Informatie over Passend Toewijzen 


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Nieuwe rechten en plichten
Sinds de invoering van de AVG kun je als woningzoekenden en/of websitebezoeker Klik voor Wonen verzoeken om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde is dat deze gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Een andere geldige reden is dat Klik voor Wonen jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift verwerkt. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de Verwerking van je Persoonsgegevens of om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil jij gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Vul dan het contactformulier in. Vergeet niet je inschrijfnummer te vermelden. Binnen één maand ontvang je van ons bericht.

Klik hier om het Privacyreglement van Klik voor Wonen te openen.

Telefonisch

Stel je je vraag liever telefonisch? Dat kan bij de medewerkers van de aangesloten verhuurders bij Klik voor Wonen.

Je vindt de telefoonnummers bij de contactgegevens.
  

Contact

Je vragen of opmerkingen kun je stellen via het contactformulier.
Wij reageren op werkdagen binnen 48 uur.

Of chat met ons op woensdag en vrijdag tijdens de Corona lock down. Je krijgt dan binnen een kwartier een reactie. Begin een chat bij de tekstballon rechts onderaan deze pagina.    
null