Groepswonen

Groepswonen

Hier vindt u een overzicht van woningen en woonvormen die op een andere manier dan gebruikelijk worden verhuurd.

Coöptatie:
Voor de groepswoningen geldt coöptatie. Dit is het recht van huidige huurders om mee te beslissen over een nieuwe huurder binnen het complex c.q. een nieuwe huurder voor te dragen.
Nieuwe huurders die voor coöptatie worden voorgedragen, moeten wel voldoen aan de algemene regels van Klik voor Wonen, zoals leeftijd en inkomen.