Voorrang voor starters in Roosendaal

Voorrang starters in Roosendaal

In de gemeente Roosendaal krijgen starters voorrang op bepaalde woningen. Een starter is iemand die 25 jaar of jonger is.

Woningen
Woningen waarop starters voorrang hebben, zijn binnenkort te herkennen aan de tekst ‘voorrang voor starters’ in de advertentie. Dit geldt over het algemeen voor woningen in de gemeente Roosendaal met een lagere huurprijs.

Twee groepen
Starters worden in de gemeente Roosendaal ingedeeld in twee groepen. De woning wordt eerst toegewezen aan starters in groep 1 en daarna aan starters in groep 2. Pas daarna wordt er gekeken naar alle andere woningzoekenden. Of iemand in de eerste of in de tweede groep valt, hangt af van de leeftijd, het inkomen en of iemand kinderen heeft.

Groep 1
Een starter valt in deze groep als aan deze voorwaarde wordt voldaan:
De oudste woningzoekende op een inschrijving is jonger dan 23 jaar, het totale inkomen is lager dan 30.000 (prijspeil 2016) euro en heeft geen kinderen.

Groep 2

Een starter valt in deze groep als aan één deze voorwaarden wordt voldaan:

De oudste woningzoekende op een inschrijving is minimaal 23 en maximaal 25 jaar, ongeacht het inkomen.
De oudste woningzoekende op een inschrijving is jonger dan 23 jaar en het totale inkomen is hoger dan 30.000 euro.
De oudste woningzoekende op een inschrijving is maximaal 25 jaar oud en heeft minimaal één kind, ongeacht het inkomen.
Volgorde binnen deze groepen
De reacties op de woning binnen deze groepen worden gesorteerd volgens de regels van het model. Bijvoorbeeld bij het aanbodmodel: de sortering gebeurt op basis van de inschrijfduur.

Andere woningzoekenden
Alle woningzoekenden die ouder zijn dan 25 jaar vallen niet in groep 1 of 2. Deze woningzoekenden krijgen geen voorrang.