Klik vooruit

Een woning zoeken als je net te veel verdient.

Mandy zoekt een woning in Oosterhout

Mandy is 30 en heeft al 12,5 jaar een vaste baan. Ze staat inmiddels 6 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen en woont met haar hondje Mimsy nog bij haar ouders. Dat wordt natuurlijk steeds lastiger hoe ouder ze wordt. Ze heeft een tipbericht ingesteld en reageert dagelijks op woningen.  Door haar inkomen komt ze net in doelgroep 2, waardoor ze niet op alle woningen kan reageren. Op de woningen waar ze wel mag reageren mogen vaak ook woningzoekenden uit doelgroep 1 reageren. Dan is inschrijfduur niet meer leidend en gaan woningzoekenden met minder wachttijd met een lager inkomen voor.

Echt frustrerend om in deze tijd woningzoekende te zijn vooral als je net te veel verdient

‘Al jaren eindig ik als ik reageer in de top 60. Daar word je echt moedeloos van. Er lijkt ook geen verbetering in te komen. Voor particuliere huur en een koopwoning is mijn inkomen te laag. Ik begrijp gewoon niet zo goed waarom je wel mag reageren op woningen maar je kans nagenoeg 0 is omdat je tot doelgroep 2 behoort. Het valt me ook op dat er steeds minder woningen op komen die voor doelgroep 2 zijn. De inkomenstabel is pas aangepast wat voor mij als woningzoekende in doelgroep 2 in Oosterhout nadelig uitvalt.

Tips van Mandy voor Klik voor Wonen

  • Ben duidelijker in de communicatie dat het systeem in eerste instantie op inkomen selecteert en pas in tweede instantie op wachttijd.
  • Laat mensen alleen reageren als ze ook serieus een kans maken. Dus niet samen met doelgroep 1 laten reageren omdat de kans dan heel klein is dat je de woning toegewezen krijgt. Hoe vervelend het dan ook is dat je nog minder kan reageren.
  • Ik zie regelmatig dat bijvoorbeeld kandidaat 6 wordt afgewezen en er dan een groepsbezichtiging start, terwijl je dan denkt waarom niet aan kandidaat 7 aangeboden. Of dat er een aantal bezichtigen zijn geweest bij een woning en vervolgens de woning opnieuw op Klik voor Wonen wordt gezet in plaats van naar de volgende op de lijst te gaan. Dat soort acties zijn niet goed te volgen. Daar zou Klik voor Wonen beter over kunnen communiceren.
  • Ik zit zelf iedere dag op Klik voor Wonen en vraag me wel eens af, waarom niet een keer een  loting organiseren voor de eerste 50 mensen die reageren.  Die groep kent het systeem goed, houdt het dagelijks in de gaten en is blijkbaar écht op zoek naar een woning.
  • Ik zie zoveel kantoorgebouwen leeg staan. Waarom verbouwen corporaties niet de leegstaande kantoren tot appartementen. Dan heb je er in een klap weer veel woningen bij, waardoor meer mensen gaan verhuizen en er meer woningen op Klik voor Wonen komen.

‘Al met al weet ik goed hoe Klik voor Wonen werkt, ben ik wel tevreden met de website, het systeem en de app, maar ben ik natuurlijk niet tevreden met het eindresultaat.’

Reactie op de tips van Mandy

We gaan steeds vaker met woningenzoekenden in gesprek. Dit geeft ons vanuit verschillende doelgroepen inzichten. We herkennen de situatie van Mandy. Met een doelgroep 2 inkomen grijp je vaak mis, doordat doelgroep 1 voorgaat. Bij onze woningadvertenties geven we aan of een doelgroep – en welke – voorrang heeft. We gaan kijken om dit nog beter zichtbaar te maken. Daarnaast onderzoekt Klik voor Wonen met de aangesloten verhuurders welke mogelijkheden er binnen de wettelijke kaders zijn én wordt er gezocht naar creatieve (woon)oplossingen. Daarbij herzien we ons beleid jaarlijks en passen we dit waar gewenst aan, we nemen je tips hierin mee!