Passend toewijzen

Hoe werkt passend toewijzen?
Youtube thumbnail

De overheid wil dat je een woning huurt, die past bij jouw situatie. Hiervoor zijn regels opgesteld. Deze regels bepalen tot welke huurprijs je maximaal mag huren. Dit hangt af van het totale inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Dit heet passend toewijzen. 

Bij een lager inkomen mag je reageren op de woningen met een lagere huurprijs. Heb je een hoger inkomen en zijn er meerdere reacties op één woning? Dan hebben de woningzoekenden met lagere inkomens voorrang op de hogere inkomens.

Op welke woningen kan ik reageren?
Als je alle actuele (inkomen) gegevens hebt ingevuld binnen ‘Mijn Klik voor Wonen’, zie je automatisch op welke woningen je kan reageren. Voordat de verhuurder een woning aan je toewijst, controleren ze daarom altijd je inkomen. Als dat niet aansluit bij de huurprijs, krijg je de woning niet toegewezen. Het is daarom belangrijk dat je in bezit bent van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Gezamenlijk inkomen
Als inkomen telt mee: het inkomen van de hoofdhuurder, medehuurder en alle huisgenoten vanaf 18 jaar, behalve inwonende kinderen. Van je kinderen telt het inkomen nooit mee, ook niet als ze ouder zijn dan 18 jaar.

Hoe werkt passend toewijzen in de praktijk bij Klik voor Wonen

Bij Klik voor Wonen maken we gebruik van vier doelgroepen. Deze doelgroepen zie je ook terug in het schema hieronder.

Schema huurprijsgrenzen per doelgroep 

Klik hier om het schema te downloaden met de bedragen die gelden voor woningen die in 2023 verhuurd worden

Ben je op zoek naar een andere woning?
En wil je weten welke huurprijs bij jouw situatie past?

Check jouw huurprijs