Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Stichting Klik voor Wonen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70212244, inzake de website www.klikvoorwonen.nl. Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door de Klik voor Wonen door middel van het Woonruimtebemiddelingssysteem van Klik voor Wonen en de verwerkingen via onze website www.klikvoorwonen.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Klik voor Wonen respecteert de privacy van alle woningzoekenden/gebruikers van onze website en het achterliggende woningzoekendenregistratiesysteem. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Klik voor Wonen. Je bent je ervan bewust dat Klik voor Wonen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan om bij het benaderen van andere websites vanuit onze website, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer jij je aanmeldt als woningzoekende bij Klik voor Wonen, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het woonruimtebemiddelingssysteem van Klik voor Wonen en gebruiken we om je te faciliteren in jouw zoektocht naar een woning. 

Je e-mailadres wordt door Klik voor Wonen en de bij haar aangesloten woningcorporaties gebruikt om je te informeren over het verlengen van je inschrijving, het actualiseren van je inkomensgegevens, voor tipberichten en/of woningaanbiedingen, onderzoek bij woningzoekenden naar woonwensen of onze dienstverlening en berichtgevingen via Facebook. Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Klik voor Wonen en door de bij Klik voor Wonen aangesloten woningcorporaties. 

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming. Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  2. Of als dit noodzakelijk is voor woonruimtebemiddeling tussen jou en Klik voor Wonen of de bij haar aangesloten woningcorporaties.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Deels kun je dat zelf doen via Mijn Klik voor Wonen - > Mijn gegevens. Enkele basisgegevens zoals je naam kun je niet zelf aanpassen. In dat geval kunt je contact met ons opnemen. 

Bewaartermijn

Klik voor Wonen bewaart je gegevens niet langer dan voor de woonruimtebemiddeling en de daaraan gekoppelde management informatie noodzakelijk is.  

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Klik voor Wonen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie 2 - 22 maart 2018